Тамбурата като древен български музикален инструмент, и нашият принос в разпространението й.

  Тамбура̀та е музикален инструмент от групата на струнните инструменти .Характерен за България, Македония, Иран, Авганистан, Кюрдистан, Таджикистан, Пакистан, Индия и Хърватия. Той има две разновидности …